KALİTE POLİTİKASI
 
 • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı,

 •  

 • Maliyetleri ve karlılığı düşürmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

 •  

 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

 •  

 • Tüm çalışanlarda kalite, bilincini tesis etmeyi,

 •  

 • Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,

 •  

 • Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak amacına hizmet etmek üzere, mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımak,

 •  

 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

 •  

 • Başlanan her projeyi zamanında,en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,

 •  

 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı, ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı

 •  

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.